Reception H24

Reception H24

Stafi i pranishëm nga ora 07.00 deri në 23.00.
Shërbimi i natës: një numër telefoni celular është në dispozicion për mysafirët për raste urgjente.
Kontaktoni me ne për këtë artikull:
Dërgoni Email