Hotel familjar

Hotel familjar

Shijoni një relaks të merituar, merrni familjen tuaj me pushime.
Në hotelin tonë do të gjeni profesionalizëm, mirësjellje dhe një mjedis të gëzuar dhe paqësor për familjen tuaj.

Dhomë lojrash për fëmijë, ushqime të dedikuara, dhoma komode, e gjithë kjo dhe më shumë.
Kontaktoni me ne për këtë artikull:
Dërgoni Email